آموزش زبان انگلیسی
رضوان ولی زاده
توضیحات
مهارت :
صرفا جهت استخدام سایت با مهارت می باشد
زمان :
00:14 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
سابقه تدریس در دروس زبان انگلیسی، ریاضی و هیدرولیک دارم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

خوب