تعریف عقد در حقوق
سمانه مبارک آبادی
توضیحات
مهارت :
تعریف عقد در حقوق
زمان :
00:30 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
فوق لیسانس حقوق رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اراک معدل ۱۸.۹۸
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

خوبه عالی