گرامر زبان
راحله امینی
توضیحات
مهارت :
آموزش گرامر simple past (گذشته ساده)
زمان :
00:20 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
۵ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی و یک سال سابقه تدریس آنلاین و تا کنون ادامه دارد.
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

خوب بود