مبحث تشبیه
طیبه فیضی
توضیحات
مهارت :
تدریس فشرده مبحث تشبیه
زمان :
00:13 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
استعداد درخشان دانشگاه رازی
ثبت نام
4,000 تومان
مهارت آموزان
تا کنون هیچ کس در این دوره ثبت نام نکرده است.

مهارت آموزان
تا کنون هیچ کس در این دوره ثبت نام نکرده است.

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.