محاسبات سریع
مهدی کریمی
توضیحات
مهارت :
مشگل اصلی بچه ها در کنکور نرسیدن به جواب پایانی با این که راه حل رو بلدن. تدریس ریاضیات کنکور به روش مهدی کریمی این جلسه چهارم محاسبات سریع
زمان :
00:06 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
ریاضی کنکور
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.