مطالعات متوسطه اول
مریم راستی
توضیحات
مهارت :
آموزش و تدریس درس اول مطالعات نهم"زمین مهد زیبای انسان ها" و درس دوم مطالعات هشتم"تعاون2"
زمان :
00:34 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
متولد 66 ارشد جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی سوابق کاری: کارمند اداره آب و فاضلاب، معلم مطالعات( متوسطه اول )، نزدیک به ده سال سابقه تدریس خصوصی ریاضی مقطع ابتدایی خاصا پایه پنجم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان