نقاشی روی پارچه
پرتو ابراهیمی
توضیحات
مهارت :
چاپ ترافارد روی پارچه
زمان :
00:29 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
تدریس هنر
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.