مقدمه و مفهوم حد
محسن توکلی
توضیحات
مهارت :
مقدمه ای بر مفاهیم حد و بررسی نمودار های حد
زمان :
00:17 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
تدریس کنکور و مقاطع دهم یازدهم دوازدهم تمام رشته های تحصیلی
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

بسیار خوب .