تدریس ریاضی از ابتدای تا دانشگاه
مهلا اشرف عسکری
توضیحات
مهارت :
سابقه تدریس در قلم چی و مدارس غیر انتفاعی
زمان :
00:03 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
ریاضی ابتدایی ،متوسطه اول و دوم وریاضی دانشگاه روزی 6ساعت
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

خوب بود .