تدریس ریاضی از تمام سطوح
مهلا اشرف عسکری
توضیحات
مهارت :
سابقه دوسال تدریس در قلم چی و سه سال در موسسات مختلف .
زمان :
00:03 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
ریاضی ابتدایی ،متوسطه اول و دوم وریاضی دانشگاه روزی 6ساعت
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

خوب بود