علوم چهارم ابتدایی
هدا خندان دزفولی
توضیحات
مهارت :
تدریس فصل ششم کتاب علوم پایه ی چهارم ابتدایی با ارائه ی پاورپوینت مرتبط با مبحث درس
زمان :
00:9 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
چهارده سال سابقه ی تدریس در مقطع دبیرستان و دبستان در چهار ناحیه ی مدارس اهواز
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

خوب بود