فیزیک پایه‌ی دهم
صدیقه پرویز
توضیحات
مهارت :
فیزیک پایه دهم، فصل چهارم، دما و گرما
زمان :
00:24 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
فارغ التحصیل از دانشگاه شیراز ۶ سال سابقه تدریس خصوصی همکاری با بخش فیزیک دانشگاه شیراز به عنوان مدرس
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

عالی بود . با انتشار مهارت های رایگان در ابتدا کاربران سایت را با مهارت های خودتان آشنا کنید .