جدید ترین مهارت ها

کسب مهارت های بروز در راستای بازار کار

بهترین محصولات

دوره +security
افزودن به سبد خرید 2.000.000 ریال

دوره +security

دوره امنيت شبکه اولين دوره برای کسانی است که در زمينه امنيت شبکه های کامپيوتری مشغول به فعاليت می باشند. در اين دوره با مفاهيم امنيت شبکه، سرويسها و تجهيزات مربوطه آشنا می شويم که بعد از گذراندن اين دوره می توانيد در امتحان +Security شرکت کرده و مدرک مورد نظر را بدست آوريد.

خارج از5

مهارت های تخصصی شبکه های کامپیوتری

دوره های تخصصی شرکت های معتبر دنیا

مهارت های تخصصی شبکه های کامپیوتری

بهترین محصولات

دوره( VMware cloud VCAP-CIA)
افزودن به سبد خرید 3.900.000 ریال

دوره( VMware cloud VCAP-CIA)

در این دوره به افراد نصب و پیکر بندی Vmware Vcloud آموزش داده می شود و با استفاده از این نرم افزار شر کت Vmware سازمان ها و شرکت های بزرگ می توانند Desktop as Service , Infrastructure as a a Service,Software as a Service را پیاده سازی نمایند.

خارج از5